WOOCS 1.1.8

097 1900 990

Địa Chỉ Của Đơn Vị Thu Thập Và Quản Lý Thông Tin

Địa Chỉ Của Đơn Vị Thu Thập Và Quản Lý Thông Tin

Tên cty: Công ty TNHH du lịch và sự kiện Vinh GURU

Địa chỉ: số 85 – đường Trần Đình San- phường Vinh Tân- tp Vinh- Nghệ An

Điện Thoại: 0971900990

Email: vinhguru.vo@gmail.com

Người đai diện: Võ Bá Nguyên

Mã số doanh nghiệp: 2901700057

Ngày cấp: 26/02/2014