Địa Chỉ Của Đơn Vị Thu Thập Và Quản Lý Thông Tin

Địa Chỉ Của Đơn Vị Thu Thập Và Quản Lý Thông Tin

Chúng tôi sẽ lưu trữ các Thông tin cá nhân do Khách hàng cung cấp trên các hệ thống nội bộ của chúng tôi trong quá trình cung cấp dịch vụ cho Khách hàng hoặc cho đến khi hoàn thành mục đích thu thập hoặc khi Khách hàng có yêu cầu hủy các thông tin đã cung cấp.

Tên cty: Công ty TNHH du lịch và sự kiện Vinh GURU

Địa chỉ: số 85 – đường Trần Đình San- phường Vinh Tân- tp Vinh- Nghệ An

Điện Thoại: 0971900990

Email: vinhguru.vo@gmail.com

Người đai diện: Võ Bá Nguyên

Mã số doanh nghiệp: 2901700057

Ngày cấp: 26/02/2014

error: Content is protected !!